Øvelsestider høsten 2015

Onsdager 17:00 til 18:15 Juniorkorpset
Onsdager 18:00 til 20:30 Hovedkorpset

Øvelsene foregår i kjelleren på Rotnes skole